Εξετάσεις θρομβοφιλίας. Πότε;

Δυστυχώς, όπως και με το είδος ή τον αριθμό των εξετάσεων που πρέπει να αναγράφει ο θεράπων ιατρός, προκειμένου να εκτιμήσει εάν ο ασθενής του πάσχει από θρομβοφιλία ή όχι, ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τις ομάδες ατόμων που οφείλουν να ελεγχθούν για το ενδεχόμενο ύπαρξης θρομβοφιλίας, έργο όχι ιδιαίτερα εύκολο που απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική επάρκεια.  Ένας σχετικά πρακτικός πίνακας ατόμων που οφείλουν να ελεγχθούν για το ενδεχόμενο ύπαρξης θρομβοφιλίας είναι ο παρακάτω (Thrombophilia: 2009 Update, Pat Foy, MD, Stephan Moll, MD). Στον όρο φλεβική θρόμβωση περιλαμβάνονται η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και κυρίως η πνευμονική εμβολή, ενώ στον όρο αρτηριακή θρόμβωση περιλαμβάνονται το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο:
  • Ανεξήγητη φλεβική θρόμβωση σε σχετικά νέα άτομα (<50 ετών)
  • Επαναλαμβανόμενες αυτόματες φλεβικές θρομβώσεις
  • Ανεξήγητες φλεβικές θρομβώσεις σε ασυνήθιστα μέρη, π.χ. πυλαία, μεσεντέριες, σπληνικές, ηπατικές ή νεφρικές φλέβες)
  • Οικογενειακό ιστορικό αυτόματης φλεβικής θρόμβωσης
  • Ασυμπτωματικά άτομα με οικογενειακό ιστορικό γνωστής θρομβοφιλίας, π.χ. ανεπάρκεια αντιθρομβίνης, πρωτεΐνης C, πρωτεΐνης S, ομοζυγώτης παράγοντα V Leiden, ομοζυγώτης της μετάλλαξης G20210A της προθρομβίνης κ.λπ.
  • Επαναλαμβανόμενη φλεβική θρόμβωση παρά την επαρκή αντιπηκτική θεραπεία
  • Ανεξήγητη αρτηριακή θρόμβωση κυρίως σε νεαρούς ασθενείς
  • ≥ 3 ανεξήγητες διακοπές της κύησης πριν την 10η εβδομάδα ή ≥ 1 μετά τη 10η εβδομάδα


Θρόμβωση ­­­­­­­­­­και Αιμορραγία στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 
 

 
Θρομβοφιλία / Δρ Ιωάννης Επ. Γεωργούλης / θρομβοφιλία και κύηση © 2011 | Powered by VS PANEL v.7.5.5
Made in Vertigo Studios