Διεγερμένα λεμφοκύτταρα

Παρατηρούνται δύο διεγερμένα λεμφοκύτταρα (reactive lymphocytes), από τα οποία πλέον χαρακτηριστικό είναι το λεμφοκύτταρο με το ανώμαλο περίγραμμα. Τα κλασικά διεγερμένα λεμφοκύτταρα είναι μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους κύτταρα, συνήθως με ανώμαλο περίγραμμα. Ο πυρήνας είναι νεφροειδής, λοβωτός, στρογγυλός ή ακανόνιστος, με ταινίες χρωματίνης, χωρίς εμφανή πυρήνια. Το πρωτόπλασμα είναι άφθονο και ελάχιστα χρωματισμένο, με χαρακτηριστικά έντονα βασεόφιλο (μπλε) πρωτόπλασμα περιφερειακά στα σημεία επαφής του με τα ερυθροκύτταρα (δεξιό λεμφοκύτταρο). Απαντούν συχνά σε νοσήματα ιικής αιτιολογίας, όπως είναι ο ιός Epstein-Barr (EBV), ο Κυτταρομεγαλοϊός (CMV), οι ιοί της Ηπατίτιδας, της Ερυθράς, οι Αδενοϊοί, ο HIV, ο Παρβοϊός Β19 κ.ά.
Το επίχρισμα αίματος θα πρέπει να στρωθεί μέσα σε 30 λεπτά από την αιμοληψία, αλλιώς τα κύτταρα αλλοιώνονται και μπορούν να μιμηθούν αλλοιώσεις που βλέπουμε σε κακοήθειες.

Θρόμβωση ­­­­­­­­­­και Αιμορραγία στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 
 

 
Θρομβοφιλία / Δρ Ιωάννης Επ. Γεωργούλης / θρομβοφιλία και κύηση © 2011 | Powered by VS PANEL v.7.5.5
Made in Vertigo Studios