Ελονοσία

Η ελονοσία (malaria) είναι λοιμώδες νόσημα που οφείλεται σε παράσιτα του γένους Plasmodium, τα οποία ενδημούν σε τροπικές ή υποτροπικές χώρες και μεταδίδονται από το θηλυκό κουνούπι το ανωφελές. Η ελονοσία που προκαλείται από το Plasmodium falciparum είναι η πιο επικίνδυνη από τα νοσήματα αυτά (κακοήθης τριταίος πυρετός) με υψηλή συχνότητα επιπλοκών και θνησιμότητας. Σε επίχρισμα παχείας σταγόνας οι τροφοζωίτες είναι συνήθως λεπτοί με δακτυλιοειδή μορφή ("μονόπετρο δακτυλίδι") και καταλαμβάνουν περίπου το 1/4 της διαμέτρου του ερυθροκυττάρου, ενώ η λοίμωξη χαρακτηρίζεται συχνά από περισσότερους τροφοζωίτες στο ίδιο ερυθροκύτταρο. Τα παράσιτα της ελονοσίας μπορούν να επιβιώσουν σε θερμοκρασία 4˚C για περισσότερο από μία εβδομάδα.Θρόμβωση ­­­­­­­­­­και Αιμορραγία στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 
 

 
Θρομβοφιλία / Δρ Ιωάννης Επ. Γεωργούλης / θρομβοφιλία και κύηση © 2011 | Powered by VS PANEL v.7.5.5
Made in Vertigo Studios