Μικροσκόπιο

Η μικροσκόπηση ευρέος πεδίου (brightfield light microscopy), δηλαδή το κοινό μικροσκόπιο, αποτελεί την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο μικροσκόπησης στο Εργαστήριο. Δίνει τη δυνατότητα παρατήρησης πέντε φορές μικρότερων αντικειμένων απ΄ό,τι το μικρότερο ορατό σωματίδιο.
Η μικροσκόπηση με φθορισμό (fluorescence microscopy) παρέχει τη δυνατότητα παρατήρησης μικροσωματιδίων,  ουσιών ή αντικειμένων, τα οποία είτε φθορίζουν από μόνα τους είτε φθορίζουν όταν βαφούν με κάποιο φθοριόχρωμα είτε φθορίζει το δημιουργούμενο σύμπλεγμα αντιγόνου-αντισώματος.
Ένα σύνηθες μικροσκόπιο αποτελείται συνήθως από τα παρακάτω μέρη: Α φωτογραφικό σύστημα, Β σύστημα φθορισμού, C σώμα μικροσκοπίου, D πηγή φωτισμού, E προσοφθάλμιοι φακοί, F αντικειμενικοί φακοί, G τράπεζα παρατήρησης, Η συμπυκνωτής, Ι διάφραγμα, J μακρομετρικός και μικρομετρικός κοχλίας.

Θρόμβωση ­­­­­­­­­­και Αιμορραγία στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 
 

 
Θρομβοφιλία / Δρ Ιωάννης Επ. Γεωργούλης / θρομβοφιλία και κύηση © 2011 | Powered by VS PANEL v.7.5.5
Made in Vertigo Studios