Eρωτήσεις 21 έως 30

Ερώτηση 21 ...Η θρομβοφιλία επηρεάζει τη γονιμότητα στον άνδρα και τη γυναίκα;
Απάντηση: Αν και υπάρχουν εργασίες στις οποίες φαίνεται ότι θρομβοφιλικές μεταλλάξεις είναι συχνότερες σε γυναίκες με προβλήματα γονιμότητας σε σύγκριση με τυχαία περιστατικά, εν τούτοις η άποψη ότι η θρομβοφιλία επηρεάζει τη γονιμότητα δε φαίνεται να είναι τεκμηριωμένη.

Ερώτηση 22 ...Είμαι 29 ετών, έγκυος στην πρώτη μου εγκυμοσύνη, χωρίς προηγούμενες αποβολές και χωρίς επιβαρυμένο ιστορικό. Τα παθολογικά αποτελέσματα από εξετάσεις θρομβοφιλίας ήταν MTHFR C677T και MTHFR A1298C (ετεροζυγώτης), β-fibrinogen -455 G>A (ετεροζυγώτης), PAI-1 4G/5G (1) - 4G/5G και ACE I/D - D/D. Ο γιατρός μου συνέστησε ενέσεις ηπαρίνης...
Απάντηση: Το καθαρό ατομικό και κληρονομικό ιστορικό με την απουσία προηγούμενων αποβολών σε μία πρώτη εγκυμοσύνη δε δικαιολογεί την έρευνα για θρομβοφιλία με τη μορφή ρουτίνας. Η συμμετοχή των ανωτέρω μεταλλάξεων σε επιπλοκές κατά την κύηση, π.χ. φλεβική θρόμβωση ή αποβολές, δε φαίνεται να είναι τεκμηριωμένη και η κλινική τους σημασία είναι αβέβαιη. Ειδικότερα, η μετάλλαξη MTHFR C677T από μόνη της δε θεωρείται θρομβοφιλικός παράγοντας, ακόμη και σε ομόζυγη μορφή, εκτός και εάν συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα ομοκυστε
ΐνης, εξέταση που πιστεύω ότι την έχετε κάνει. Πιστεύω, λοιπόν, ότι ο γιατρός σας συνέστησε ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους, κάτω από την "πίεση" των πολλών (είναι αλήθεια) ταυτόχρονων μεταλλάξεων που έχετε.

Eρώτηση 23 ...Είχα μία παλίνδρομη κύηση στον πρώτο μήνα. Από τις εξετάσεις θρομβοφιλίας που έκανα, η αντιθρομβίνη ήταν 75%...
Απάντηση: Η ύπαρξη μίας παλινδρόμου κυήσεως στον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης δε δικαιολογεί την έρευνα για θρομβοφιλία με τη μορφή ρουτίνας. Όσον αφορά στην αντιθρομβίνη, τιμές 65-75% θεωρούνται στα κατώτερα φυσιολογικά όρια, αλλά ενδεχομένως και τιμές ετεροζυγώτη. Τιμές <65% θεωρούνται επιβεβαιωτικές για ετεροζυγώτη. Για το λόγο αυτό η εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κάνετε ενέσεις ηπαρίνης. Εάν τα αποτελέσματα είναι και πάλι οριακά, θα πρέπει να γίνει έλεγχος της αντιθρομβίνης και στους γονείς σας.

Ερώτηση 24 ...Πριν 3 χρόνια διαγνώστηκα με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, με βάση μία φλεβική θρόμβωση στο πόδι και παθολογικές εξετάσεις, όπως αντιπηκτικό λύκου και αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG. Οι άλλες εξετάσεις που έκανα για θρομβοφιλία ήταν φυσιολογικές. Είμαι 28 ετών και θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να μείνω έγκυος...
Απάντηση: Και βέβαια! Πριν όμως αποφασίσετε να μείνετε έγκυος θα πρέπει να επαναλάβετε τις σχετικές εξετάσεις (
αντιπηκτικό λύκου, αντικαρδιολιπινικά αντισώματα ΙgG και IgM, και αντι-β2 GP1 αντισώματα ΙgG και IgΜ). Τις εξετάσεις αυτές δε θα χρειασθεί να επαναλάβετε κατά τη διάρκεια της κύησης, επειδή ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα κατά την κύηση δεν ελαττώνουν τον κίνδυνο επιπλοκών. Ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους σε θεραπευτική δόση και χαμηλή δόση ασπιρίνης, είναι η αντιμετώπιση επιλογής κατά την κύηση σε γυναίκες με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και ιστορικό φλεβικής θρόμβωσης. Η ενδελεχής εξέταση και η τακτική παρακολούθησή σας από το γυναικολόγο σας είναι άκρως απαραίτητη και το ίδιο πολύτιμη με την αγωγή που θα ακολουθήσετε.

Ερώτηση 25 ...Είμαι έγκυος, έχω θρομβοφιλία και κάνω ενέσεις Clexane. Κάθε πότε και πώς πρέπει να κάνω τον έλεγχο για την αντι-Xa δραστικότητα; Αρκεί να τους πω πόση ώρα πριν έχω κάνει την ένεση;
Απάντηση: Η εμπειρία έχει δείξει ότι ικανοποιητική αντι-Xa δραστικότητα (0.5-1.2 u/ml) επιτυγχάνεται όταν η δόση της ηπαρίνης μικρού μοριακού βάρους, π.χ. Clexane, υπολογίζεται με βάση το σωματικό βάρος της εγκύου, και επομένως συνήθως δεν απαιτείται ο έλεγχος της αντι-Xa δραστικότητας. Μοναδική εξαίρεση ίσως αποτελούν έγκυες με σωματικό βάρος <50 kg ή >90 kg, και έγκυες με νεφρική ανεπάρκεια ή επαναλαμβανόμενες βλεβικές θρομβώσεις. Όμως, εφόσον ζητηθεί ο έλεγχος, η αιμοληψία πρέπει να γίνεται
την ώρα που παρατηρείται η μεγαλύτερη αντι-Xa δραστικότητα. Για την Clexane είναι 3-5 ώρες μετά τη χορήγησή της. Ο τυχαίος χρόνος αιμοληψίας και ο υπολογισμός της αντι-Xa με βάση την ώρα που έγινε η ένεση θα πρέπει να αποφεύγεται.

Ερώτηση 26 ...Είμαι συνάδελφός σας και θα ήθελα να ρωτήσω ποιά είναι η γνώμη σας για τον έλεγχο θρομβοφιλίας σε γυναίκες που πρόκειται να λάβουν αντισυλληπτική αγωγή από το στόμα...
Απάντηση: Είναι γνωστό ότι γυναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικά από το στόμα έχουν αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων 3-5 φορές σε σύγκριση με γυναίκες που δεν παίρνουν, ενώ όταν συνυπάρχει και κάποιος θρομβοφιλικός παράγοντας, ο κίνδυνος αυξάνει κατά πολύ. Έτσι, όταν συνυπάρχει ο παράγοντας V Leiden, ο κίνδυνος θρομβώσεων αυξάνει ~20 φορές, ενώ όταν συνυπάρχει η μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης, αυξάνει ~16 φορές. Όμως, σε γυναίκες που θέλουν να πάρουν αντισύλληψη από το στόμα και δεν υπάρχει ιστορικό θρομβώσεων στην ίδια ή στην οικογένειά της, ο έλεγχος για θρομβοφιλία έχει αποδειχθεί δαπανηρός και μη αποτελεσματικός, δηλαδή με όρους στατιστικής, ο λόγος κόστους προς όφελος είναι αρνητικός και επομένως δε συνιστάται με τη μορφή ρουτίνας.

Ερώτηση 27: ...Στην περίπτωση που η γυναίκα βρίσκεται ήδη σε αντισυλληπτική αγωγή από το στόμα όταν μαθαίνει ότι υπάρχει ιστορικό θρόμβωσης στην οικογένειά της, θα πρέπει να σταματήσει την αντισύλληψη;
Απάντηση: Εφόσον χρησιμοποιεί την αντισύλληψη για περισσότερα από 1-2 χρόνια χωρίς επιπλοκές, δε δικαιολογείται διακοπή της αντισύλληψης με βάση μόνο το οικογενειακό ιστορικό. Και αυτό, επειδή, επεισόδιο θρόμβωσης που συνδέεται με αντισύλληψη από το στόμα, συμβαίνει συνήθως τους πρώτους 6-12 μήνες της αγωγής.

Ερώτηση 28: ...Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε ποιά είναι η κρατούσα άποψη σχετικά με την επισκληρίδια αναισθησία σε άτομα που παίρνουν ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους;
Απάντηση: Σε άτομα που παίρνουν ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους (ΗΜΜΒ) υπάρχει ένας μικρός, αλλά σημαντικός κίνδυνος επισκληρίδιου αιματώματος είτε κατά την εισαγωγή είτε κατά την αφαίρεση του καθετήρα. Η κρατούσα άποψη είναι ότι ο καθετήρας θα πρέπει να τοποθετηθεί μόνο εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 ώρες από την τελευταία ένεση ΗΜΜΒ, ενώ η χορήγηση της επόμενης δόσης θα πρέπει να καθυστερήσει για τουλάχιστον 2 ώρες μετά από την τοποθέτηση του καθετήρα. Όσον αφορά στην αφαίρεση του καθετήρα, αυτή θα πρέπει να γίνει 12-24 ώρες μετά την τελευταία ένεση ΗΜΜΒ, ενώ η χορήγηση της επόμενης δόσης θα πρέπει να καθυστερήσει για τουλάχιστον 2 ώρες μετά από την αφαίρεση του καθετήρα.

Ερώτηση 29 ...Είχα δύο παλίνδρομες κυήσεις στη 16η εβδομάδα της κύησης, έχω θρομβοφιλία (είμαι ετεροζυγώτης στη μετάλλαξη MTHFR C677T με φυσιολογική ομοκυστεΐνη) και έχω αυξημένα αντιθυρεοειδικά αντισώματα. Σχετίζονται τα παραπάνω μεταξύ τους;
Απάντηση: Τα αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΤΑ), από τα οποία κυρίως τα αντισώματα κατά της θυρεοϋπεροξειδάσης (anti-TPO) και τα αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-TG), έχουν ενοχοποιηθεί για αυτόματες αποβολές στην κύηση. Αντίθετα, η μετάλλαξη MTHFR C677T με φυσιολογικά επίπεδα ομοκυστε
ΐνης δε θεωρείται θρομβοφιλικός παράγοντας και δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί για τις αυτόματες αποβολές. Επομένως, οι αυτόματες αποβολές θα μπορούσαν να σχετίζονται με τα ΑΤΑ, αλλά όχι με τη μετάλλαξη MTHFR C677T. Τα ΑΤΑ αποτελούν δείκτες παθολογικής λειτουργίας των ΝΚ-λεμφοκυττάρων, κύτταρα τα οποία ανήκουν στο ανοσοποιητικό μας σύστημα και, επομένως, νομίζω ότι η περίπτωσή σας απαιτεί κυρίως ανοσολογική διερεύνηση και πιθανώς ανάλογη αντιμετώπιση.

Ερώτηση 30 ...Έχω κάνει δύο αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και στη συνέχεια ο γιατρός με παρέπεμψε σε εξετάσεις θρομβοφιλίας, από τις οποίες βρέθηκε ότι είμαι ομοζυγώτης στη μετάλλαξη MTHFR A1298C. Στην τελευταία προσπάθεια άρχισα να παίρνω Clexane, ακολούθησε εγκυμοσύνη, αλλά απέβαλα στην 5η εβδομάδα. Είναι δυνατόν η Clexane να προκάλεσε την αποβολή; Χρειάζεται συνεννόηση με αιματολόγο;
Απάντηση: Η μετάλλαξη MTHFR A1298C, ακόμη και σε ομόζυγη μορφή, όταν συνοδεύεται από φυσιολογικά επίπεδα ομοκυστε
ΐνης, δε θεωρείται θρομβοφιλικός παράγοντας και επομένως δε δικαιολογείται η χορήγηση ηπαρίνης μικρού μοριακού βάρους, όπως είναι η Clexane. Όμως, στη δική σας περίπτωση, η ηπαρίνη πρέπει να χορηγήθηκε κυρίως στα πλαίσια της in vitro γονιμοποίησης (IVF) στην οποία υποβληθήκατε, για να μειωθούν οι επιπλοκές που εμφανίζονται από τη χορήγηση ορμονών και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της IVF. Όσον αφορά στην ερώτησή σας, η απάντηση είναι όχι, η Clexane (enoxaparin) είναι σφαλής για το έμβρυο και δεν ενοχοποιείται για αυτόματες αποβολές στην κύηση. Τέλος, θα έλεγα ότι η περίπτωσή σας δεν απαιτεί απαραίτητα συνεργασία με αιματολόγο.Θρόμβωση ­­­­­­­­­­και Αιμορραγία στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 
 

 
Θρομβοφιλία / Δρ Ιωάννης Επ. Γεωργούλης / θρομβοφιλία και κύηση © 2011 | Powered by VS PANEL v.7.5.5
Made in Vertigo Studios