Τριχοειδικό αίμα

Όταν επιβάλλεται αιμοληψία από τριχοειδκό αίμα (capillary blood sampling), η καταλληλότερη περιοχή για τα βρέφη είναι το οπίσθιο και έξω τμήμα του πέλματος και για τους ενήλικες η παλαμιαία επιφάνεια των άκρων δακτύλων, συνήθως τρίτος ή τέταρτος δάκτυλος, 3-5 χιλ. από το κοίλο των νυχιών. Στα βρέφη δεν συνιστάται αιμοληψία από τα δάκτυλα λόγω κινδύνου τραυματισμού των οστών. Το τριχοειδικό αίμα μοιάζει περισσότερο με το αρτηριακό και λιγότερο με το φλεβικό αίμα. Ιδιαίτερα στα παιδιά, ο αριθμός των ουδετεροφίλων είναι αυξημένος συνήθως κατά 8% και των μονοκυττάρων κατά 15% ή και περισσότερο, ενώ γενικότερα ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι ελαττωμένος κατά 10-30% λόγω συγκέντρωσης των αιμοπεταλίων στο σημείο της παρακέντησης. Το τριχοειδικό αίμα σε κατάλληλη αραίωση και σε ειδικό πρόγραμμα του αναλυτή (capillary mode) μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη γενική αίματος όσο και στη μελέτη της αιμόστασης.

Θρόμβωση ­­­­­­­­­­και Αιμορραγία στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 
 

 
Θρομβοφιλία / Δρ Ιωάννης Επ. Γεωργούλης / θρομβοφιλία και κύηση © 2011 | Powered by VS PANEL v.7.5.5
Made in Vertigo Studios