Συσσωρεύσεις αιμοπεταλίων

Παρατηρούνται μεγάλες συσσωρεύσεις αιμοπεταλίων. Οι συσσωρεύσεις αυτές δημιουργούνται in vitro, δηλαδή στο εργαστήριο, με αποτέλεσμα ο αιματολογικός αναλυτής να τις προσμετρά συνήθως σαν λευκοκύτταρα. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε φαινομενική ελάττωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, δηλαδή σε ψευδοθρομβοπενία (pseudothrombocytopenia). Η δημιουργία συσσωρεύσεων αιμοπεταλίων οφείλεται συνήθως στην ανεπαρκή ποσότητα αντιπηκτικού ή στην αυξημένη ποσότητα λαμβανόμενου δείγματος και σπανιότερα στην ύπαρξη αντισώματος που εξαρτάται από το αντιπηκτικό EDTA και είναι ενεργό μόνο in vitro. Στην τελευταία περίπτωση είναι δυνατή η προσκόλληση αιμοπεταλίων στην επιφάνεια των ουδετεροφίλων, φαινόμενο γνωστό ως  δορυφορισμός των αιμοπεταλίων (platelet satellitism). Το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να αναγνωρισθεί, αλλιώς μπορεί θα οδηγήσει σε διαγνωστικά λάθη. Κάθε περίπτωση θρομβοπενίας θα πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη του αριθμού των αιμοπεταλίων από επίχρισμα περιφερικού αίματος.
Gallery (Κάντε κλίκ για μεγέθυνση)
δορυφορισμός αιμοπεταλίων

Θρόμβωση ­­­­­­­­­­και Αιμορραγία στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 
 

 
Θρομβοφιλία / Δρ Ιωάννης Επ. Γεωργούλης / θρομβοφιλία και κύηση © 2011 | Powered by VS PANEL v.7.5.5
Made in Vertigo Studios