Περιεχόμενα


ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εισαγωγή στην αιμόσταση
  1  Φυσιολογία της αιμόστασης
  2  Βασικές δοκιμασίες στη μελέτη της αιμόστασης
  3  Φυσιολογική κύηση και αμόσταση - Πλακούντας και αιμόσταση

Αιμορραγία
  4  Θρομβοπενία κια κύηση
  5  Λειτουργικές διαταραχές των αιμοπεταλίων
  6  Κληρονομικά αιμορραγικά νοσήματα
  7  Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και κύηση
  8  Διερεύνηση της αιμορραγίας στην κύηση

Θρόμβωση
  9  Φλεβική θρόμβωση στην κύηση - Ηπαρίνες μικρού μοριακού βάρους
10  Αρτηριακή θρόμβωση στην κύηση
11  Θρομβοφιλία στην κύηση
12  Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο στην κύηση
13  Επιπλοκές της κύησης και αιμόσταση
14  Επαναλαμβανόμενες αυτόματες αποβολές
15  Αιματολογικά νοσήματα στην κύηση
16  Διερεύνηση της θρόμβωσης στην κύηση

Αντισύλληψη - Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης
17  Αντισυλληπτικά φάρμακα από το στόμα
18  Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
19  Σύνδρομο των υπερδιεγερμένων ωοθηκών

Θρόμβωση και αιμορραγία στο νεογνό
20  Νεογνό και αιμόσταση
21  Νεογνό και αιμορραγία
22  Νεογνό και θρόμβωση

Θεραπευτικά μέσα σε διαταραχές της αιμόστασης
23  Αντιπηκτικά φάρμακα (ηπαρίνες, κουμαρινικά, νεότερα αντιπηκτικά)
24  Θρομβολυτικά - Αντιινωδολυτικά - Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα
25  Μετάγγιση προϊόντων πλάσματος - Συμπυκνωμένοι παράγοντες της πήξης - Δεσμοπρεσσίνη - Συνεζευγμένα οιστρογόνα - Ανοσοσφαιρίνες
26  Μετάγγιση αιμοπεταλίων - Θεραπευτική αιμαφαίρεση - Μαζική αιμορραγία και μετάγγιση αίματος


Θρόμβωση ­­­­­­­­­­και Αιμορραγία στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 
 

 
Θρομβοφιλία / Δρ Ιωάννης Επ. Γεωργούλης / θρομβοφιλία και κύηση © 2011 | Powered by VS PANEL v.7.5.5
Made in Vertigo Studios