Περιεχόμενα

Εισαγωγή
  1  Από τον ασθενή στο εργαστήριο
  2  Βασικές μέθοδοι στο Aιματολογικό Εργαστήριο
  3  Κυτταρογενετική - Μοριακή βιολογία

Κύτταρα του αίματος και του μυελού των οστών
  4  Αιμοποίηση
  5  Ερυθροκύτταρα
  6  Λευκοκύτταρα
  7  Επίχρισμα περιφερικού αίματος
  8  Επίχρισμα μυελού των οστών - Βιοψία - Μυελόγραμμα
  9  Αιματολογικοί αναλυτές - Γενική αίματος
10  Ποιοτικός έλεγχος στο Αιματολογικό Εργαστήριο

Αναιμίες
11  Εισαγωγή στις αναιμίες - Διαγνωστική πρτοσέγγιση
12  Σιδηροπενική αναιμία - Υπερφόρτιση με σίδηρο
13  Αιμολυτικές αναιμίες
14  Μακροκυτταρικές αναιμίες
15  Αναιμία των χρόνιων νοσημάτων και άλλες λιγότερο συχνές αναιμίες

Αιμοσφαιρινοπάθειες
16  Αιμοσφαιρίνη - Αιμοσφαιρινοπάθειες
17  Μελέτη των αιμοσφαιρινοπαθειών
18  Θαλασσαιμικά και δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα
19  ’λλες αιμοσφαιρινοπάθειες

Αιμόσταση
20  Φυσιολογία της αιμόστασης
21  Βασικές δοκιμασίες στη μελέτη της αιμόστασης
22  Περαιτέρω μελέτη της αιμόστασης
23  Διαταραχές των αιμοπεταλίων - Αγγειακές πορφύρες
24  Κληρονομικά αιμορραγικά νοσήματα
25  Θρομβοφιλία - Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
26  Διαγνωστική προσέγγιση της αιμορραγίας και της θρόμβωσης -
      Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

Αιμοδοσία
27  Aντιγονικά συστήματα - Ομάδες αίματος
28  Από τον αιμοδότη στον ασθενή
29  Παράγωγα του αίματος - Αιμαφαίρεση

Κακοήθη αιματολογικά νοσήματα
30  Οξείες λευχαιμίες
31  Χρόνιες λευχαιμίες
32  Μυελοδυσπλαστικά και μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα
33  Κακοήθη λεμφώματα
34  Διαταραχές των πλασματοκυττάρων - Πολλαπλό μυέλωμα
35  Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων

Σύνδρομα ανοσολογικής ανεπάρκειας
36  Ανοσοανεπάρκειες - Σύνδρομα μονοπυρήνωσηςΘρόμβωση ­­­­­­­­­­και Αιμορραγία στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 
 

 
Θρομβοφιλία / Δρ Ιωάννης Επ. Γεωργούλης / θρομβοφιλία και κύηση © 2011 | Powered by VS PANEL v.7.5.5
Made in Vertigo Studios